Ming-Jiang Zhu Workshop, Guangzhou 2014, 16″


Inventory #: 142/13