Ming-Jiang Zhu Workshop, Guangzhou 2014, 16″

Viola Demonstration

Inventory #: 142/13