Marc Laberte, “V.J. Ferelli”, nickel & ebony

Inventory #: 155/87